Projekt


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft finns med i flera olika projekt. Både som huvudman och som medsökande. Projekten finansieras oftast med medel från Arvsfonden. 

Nytt projekt
I december 2014 beviljades Hjärnkraft medel från Arvsfonden till ett projekt för att ta fram "Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Personskadeförbundet RTP är medsökande. Projektet kommer att drivas i samarbete med en professionen och många andra organisationer och aktörer. Modeller ska utarbetas och förankras inom åtta olika samhällsområden; rehabilitering/uppföljning, försörjning, sysselsättning, stöd i boendet, stöd utanför boendet, medicinska åtgärder som inte har sin primära orsak i hjärnskadan, stödfunktioner och stöd i skolan. Projektet ska pågå i tre år.

Läs mer på projektets hemsida


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se