Behov av samordning och att kunna dela information ledde till Jocce

Här berättar Rikard Schröder om hur och varför han utvecklat appen Jocce.

FamilyLink har utvecklat Jocce i samarbete med bl.a. studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Rikard Schröder, grundaren till företaget, fick idén till appen när han under flera år tog hand om sin pappa Joakim, kallad Jocce, som led av Alzheimers sjukdom. 
– Under åren när min pappa var sjuk tänkte jag ofta på att om vi som fanns runt honom hade haft ett enkelt sätt att kommunicera hade allt fungerat så mycket bättre. Både för pappa men också för oss som försökte göra hans tillvaro så bra som möjligt. Det fanns alltid obesvarade frågor som hängde i luften. Hade pappa fått mat? Hämtade min syster medicinerna på Apoteket? Var hemtjänsten där i eftermiddags, trots att pappa påstod motsatsen? 

Ensam är inte stark 
Under utvecklingsarbetet genomfördes ett stort antal intervjuer, bland annat med anhöriga. I de samtalen framkom att nästan alla upplever kommunikation och samordning som en utmaning. Oavsett de involverade är släktingar och vänner eller professionella vård- och omsorgsgivare.
– Den ena personen vet sällan vad den andra gör. Och det är just det som Jocce råder bot på. Med appen är man inte ensam utan man är en del av ett team där det är enkelt att dela information och samarbeta. Att du löpande kan få information om vad som händer hos din närstående, även då du befinner dig någon annanstans, skapar ett lugn. Dessutom blir det enklare för alla runt personen att göra rätt saker, i rätt tid. 

Rikard menar att bättre samordning ger vinster åt alla. Personen som tar emot hjälp – en pappa, dotter, bror eller vän – kommer uppleva att omsorgen funkar bättre eftersom hen kan få hjälp med sin vardagsplanering och det blir färre missförstånd och akuta frågor att lösa ut. Stressen som många anhöriga lever med kan minskas, och sannolikt minskas även antalet oroliga telefonsamtal till vård- och omsorgsföretagen.
– När allt det där praktiska i vardagen fungerar: mat, inplanerade kalenderhändelser, besök hos dagverksamhet med mera, ja då finns det mer tid över till det andra. Det där som egentligen är det viktigaste; att umgås och uppleva fina stunder tillsammans. 

Läs mer om hur appen Jocce fungerar och hur du går med i projektet.

20180917
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se